juni 28, 2017

Business Process Management voor informatieprofessionals

“Informatie zonder proces is als een vis zonder water.” Door informatiemanagement procesmatig te benaderen en bewust de verbinding met de organisatieprocessen te maken, krijgt de informatie de aandacht en waarde die het verdient. Het geeft informatieprofessionals ook het mandaat en de rol om informatie in te zetten en daarmee de digitale ambities van de organisatie te realiseren.

De training BPMi – business process management voor informatieprofessionals – brengt de wereld van procesmanagement (BPM) en informatiemanagement (EIM) bij elkaar.

 

Wat is BPM?

 

organisatieprocesBusiness process management (BPM) creëert een effectief raamwerk voor het beschrijven, analyseren, optimaliseren, simuleren en observeren van informatieprocessen en gerelateerde organisatieprocessen.

Zodat de prestatie van de informatievoorziening in een organisatie sneller en beter te voorspellen is, de medewerkers-betrokkenheid te vergroten, betere beslissingen te nemen en de winstgevendheid van de organisatie te verhogen.

 


 

Wat is EIM?

 

EIM levenscyclusEnterprise informatiemanagement (EIM) is het systematisch plannen, ontwikkelen, beheren, distribueren, evalueren en behouden van alle enterprise informatie in een organisatie.

Organisaties kampen met grote hoeveelheden almaar groeiende verzamelingen informatie en hebben steeds meer moeite om hier vat op te krijgen. Enterprise informatiemanagement (EIM) helpt bij het beteugelen van die enorme groei doorinformatie effectief en procesmatig in te zetten.

 

 


 

Waarom inschrijven voor deze BPMi-training?

 

Meer en meer organisaties zijn op zoek naar een manier om te overleven in deze wereld van disruptieve technologieën, meer controlerende wet- en regelgeving en veeleisender consumenten. Zij weten dat het antwoord te vinden is in een digitale strategie waarin de informatie- en organisatieprocessen optimaal op elkaar zijn afgestemd zodat de organisatie flexibel en snel op elke nieuwe verandering kan anticiperen.

De meeste organisaties beschikken echter niet over voldoende expertise om BPM en EIM goed uit te voeren. Daardoor zijn zij niet in staat om de juiste functionele requirements boven tafel te krijgen die nodig zijn om systemen voor procesmanagement en informatiemanagement succesvol te implementeren.

Deze training ‘Business Process Management voor informatieprofessionals’ biedt deelnemers de methodieken, praktijkvoorbeelden en instrumenten om informatie- en organisatieprocessen te beschrijven, analyseren, optimaliseren, simuleren en observeren en daarmee de digitale strategie van de organisatie succesvol te maken.

 

Van theorie naar praktijk

 

Deze vierdaagse training (2 x 2 dagen) biedt een praktisch raamwerk dat inzicht geeft in de praktijk van business process management en enterprise information management . Door te werken met praktijkvoorbeelden in stakeholder- en verandermanagement, flowcharting, procesmodellering en procesnotificatie, leert de cursist om organisatieprocessen te optimaliseren en observeren, procesuitkomsten te voorspellen en om toekomstige bedrijfsscenario’s te modelleren.

Deze training helpt deelnemers om de potentie van informatie- en procesanalyse ten volle te benutten voor de organisatie. Het biedt een introductie in de belangrijkste competenties en vaardigheden dien nodig zijn voor effectief enterprise information en business process management.

Na afloop beschikt iedere cursist over een set van methodieken, instrumenten en praktijkvoorbeelden om in de organisatie het voortouw te nemen in de veranderingen die noodzakelijk zijn om een succesvolle digitale strategie te realiseren.

 

Onderwerpen

 

Introductie

De eigenschappen en waarde van Business Process Management (BPM)
De levenscyclus en architectuur van BPM
De essentie van informatie
De levenscyclus van Enterprise Information Management (EIM)
De relatie van BPM met EIM

Hoe te starten met een BPM-project

De business case begrijpen
Verzamelen van de juiste mensen in het projectteam
De rol van het projectteam en de belanghebbenden
Informatie- en organisatieprocessen identificeren
Het hoe en waarom van het documenteren van projectactiviteiten
De vaardigheden die het team moet ontwikkelen
Overzicht van praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeeld: ‘Lessons learned’ in een niet-succesvol project
Oefening: Maak de business case

Begin bij het begin: Analyse

De rol van de business analist en de informatie-analist
Herkennen van een proces en de uitkomst
Interviews en andere technieken voor proces- en informatie-analyse
Van ‘as is’ naar ‘to be’
Oefening: Gebruik van analysetechnieken
Intermezzo: How Wolves Change Rivers

Flowcharting en Procesmodellering

De eigenschappen en waarde van flowcharting (stroomschema’s)
Flow charting standaarden en praktijkvoorbeelden
Oefening: Een stoomschema maken
De eigenschappen, standaarden en waarde van procesmodellering
Oefening: Een procesmodel maken
Vergelijking flowcharting met procesmodellering

Verandermanagement

Waar het echt om gaat bij verandering
Stakeholderanalyse en verandermanagement
Hoe om te gaan met weerstand en de organisatiecultuur
Het belang van governance, transparantie en mandaat
De behoefte aan continue verandering
Change management praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeeld: It’s about the people!
Oefening: Maak een veranderstrategie

Procesmanagement methodieken

Het principe van elke methodiek
Six Sigma, LEAN en andere methodieken
HPS, RACI, rollen en verantwoordelijkheden
Oefening: Kies je methodiek
Praktijkvoorbeelden
BPM-volwassenheid
Oefening: Hoe volwassen is jouw organisatie?

Requirements

Identificeren van (functionele) requirements met scenario’s
Het belang van het analyseren en volgen van processen
Definiëren van een procesmanagement architectuur
Niet-functionele requirements en referentie-architectuur
Proces- en informatie-architectuur
De kracht van scenario’s
Oefening: Maak een gebruikersscenario en vertaal dat naar requirements

Tools en technieken

Tools voor flowcharting en processmodellering
Tools voor workflow en procesmanagement
Tools voor informatiemanagement
BPMN en andere standaarden voor notificatie
Web services en interoperabiliteit

Informatie- en procesmanagement 2.0

Het Nieuwe Normaal – Hoe de wereld is veranderd
EIM- en BPM-trends in het Nieuwe Normaal
Digitale werkomgeving: samenwerking met internettechnologie
Klantgedreven digitaal procesmanagement
Medewerkergedreven digitaal procesmanagement
Praktijkvoorbeelden
Oefening: Beschrijf een ‘out-of-the-box’ B2C / B2E proces

Eindopdracht: Creëer een scenario

Voorbeeld uit de praktijk
Voer een ‘as is’ business analyse uit
Modelleer enkele ‘to be’ scenario’s
Kies de juiste benadering voor informatie- en procesmanagement
Hoe om te gaan met verandermanagement
Continue meting en verbetering van het informatieproces
Oefening: Maak een plan voor continue procesoptimalisatie

 

Cursusmateriaal

 

Iedere deelnemer ontvangt een gratis exemplaar van het e-book ‘TIMAF Information Management Best Practices – volume 1’ en diverse instrumenten zoals de poster EIM-levenscyclus, de poster EIM-toolselectie en de BPM-volwassenheidsscan.

 

Leerdoelen

 

Na afloop van deze cursus kan iedere deelnemer:

  • de essentie van informatie-/procesanalyse en informatie-/procesmanagement uitdragen,
  • de beste technieken op de meest optimale manier inzetten voor interviews, flowcharting en procesmodellering,
  • ruis en vooroordelen wegnemen in de analyse door conclusies en aanbevelingen te baseren op bewijs in plaats van ‘buikgevoel’,
  • informatie- en organisatieprocessen objectief bekijken en analyseren door de bril van een luisterende, onbevooroordeelde business analist,
  • verandermanagement toepassen om de acceptatie en betrokkenheid van stakeholders te vergroten,
  • het effect van procesverbeteringen meten,
  • ‘to be’ processen definiëren en modelleren,
  • de geschikte methodieken en systemen kiezen voor informatie- en procesmanagement,
  • de BPM-volwassenheid van de organisatie analyseren en helpen optimaliseren.
  • functionele requirements definiëren voor informatie- en procesmanagement systemen.

Voor wie is de BPMi-training bedoeld?

 

Deze training is bedoeld voor iedere informatieprofessional die betrokken is bij een project waarin het informatieproces moet worden geoptimaliseerd of geautomatiseerd en die meer vat wil krijgen op de ins en outs van Business Process Management.

Omgekeerd is deze training ook waardevol voor iedere business analist, business architect, business consultant of project manager die meer wil weten over de relatie van informatiemanagement met Business Process Management.

Deze training is ook geschikt voor IT-managers, IT-architecten en business-professionals die beslissingen moeten nemen over of participeren in een project waarin een proces- of informatie managementsysteem in gebruik wordt genomen.

 

In-company training: alle disciplines aan tafel

 

De BPMi-opleiding wordt ook als in-company training aangeboden. Juist bij in-company trainingen waarbij professionals van de diverse disciplines binnen de organisatie met elkaar opdrachten uitvoeren en ideeën uitwisselen, is de meerwaarde van deze BPIMi-training extra groot.

De cursisten creëren tijdens een in-company training een gezamenlijk kenniskader. Zij vinden elkaar in de vele overeenkomsten en staan meer open voor het perspectief van de ander.

 

Hoe lang duurt de opleiding?

 

De BPMi-opleiding duurt vier dagen. Het heeft de voorkeur om de cursus in 2 x 2 dagen te organiseren, maar het is ook mogelijk om de (in-company) training in 8 dagdelen te organiseren.

Op ‘open inschrijving’ wordt de training verdeeld over twee weken: de eerste week twee dagen en de tweede week de overige twee dagen.

 

Waar is de opleiding?

 

De BPMi-opleiding vindt plaats in Grand Hotel Karel V, op loopafstand van Utrecht CS en Parkeergarage Springweg.

 

Over de docent

 

Erik Graaf van Leicester podiumDe BPMi-opleiding wordt gegeven door drs. Erik M. Hartman, TIMAF principal consultant. Erik heeft ruime ervaring in business process management.

Hij verzorgde BPM-adviezen en diverse BPM-trainingen in binnen- en buitenland voor organisaties als Denso Europe, KAEFER, NATO, Philips, Ahold, ASML, UWV, Gemeente Amsterdam, OHRA, Delta Loyd en ABN Amro Verzekeringen.

 

 

Inschrijven en meer informatie

 

Neem contact op voor meer informatie, een uitgebreide brochure of om je in te schrijven met (030) 877 35 60 of info@timaf.nl.